Warsztaty z chemii i fizyki w LO w Makowie Mazowieckim

W dniu 08.06.2017r. 18 uczniów klasy II i III gimnazjum uczestniczyli w warsztatach z chemii i fizyki w LO w Makowie Mazowieckim pod opieką p. Katarzyny Zielińskiej i Ewy Kluczek.

Uczniowie mieli możliwość obejrzeć wybuchowe eksperymenty z chemii i inspirujące doświadczenia z fizyki. Ponadto uczestniczyli w prelekcji pracowników Stacji Sanitarno Epidemiologicznej nt. dopalaczy oraz w spotkaniu z żołnierzami Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń. Oglądali również niebo przy użyciu teleskopów i poznali metody udzielania pomocy medycznej na polach walki. Uczniowie brali także udział w quizie dotyczącym ogólnej wiedzy z zakresu chemii i fizyki.

Katarzyna Zielińska

Dzień Języków Obcych i Dzień Dziecka

2 czerwca 2017 r. odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych pod hasłem ,,Iloma językami władasz, tylekroć stajesz się nowym człowiekiem’’. W uroczystości wzięli udział uczniowie i nauczyciele gimnazjum i szkoły podstawowej w Czerwonce. Spotkaliśmy się, aby wspólnie doskonalić język angielski, niemiecki oraz odkrywać angielską i niemiecką kulturę. Z tej okazji w szkole pojawiły się dekoracje oraz hasła i napisy w języku angielskim i niemieckim. Uczniowie kl. III gimnazjum w składzie: Magdalena Budziszewska, Jakub Paczkowski, Piotr Jabłoński, Szymon Szablak, Kacper Mikołowski, Paweł Dzwonkowski, Piotr Popławski, Szymon Paczkowski wcielili się w postacie z bajki braci Grimm pt. ,,Czerwony Kapturek”. W roli tytułowej wystąpiła Magdalena Budziszewska, która zapoznała publiczność ze słownictwem występującym w bajce. Sugestywna gra aktorów oraz popularność bajki pomogły oglądającym w jej zrozumieniu oraz utrwaleniu słownictwa i zwrotów w języku niemieckim. Przedstawienie spotkało się z gorącym przyjęciem.

Hanna Żebrowska

Dzień języków (angielski)
Program
1. Powitanie uczniów, nauczycieli, dyrektorów Zespołu Placówek oraz w sposób szczególny zaproszonego gościa Sekretarza Gminy Czerwonka p. Jana Serokę.
2. Uczniowie prowadzący uroczystość Magdalena Mosakowska i Damian Szarlak podali cel obchodów Dnia Języków w naszej szkole.
Przygotowany program artystyczny miał zachęcić do nauki języków obcych.
3. Przedstawiono prezentację na temat Wysp Brytyjskich.
4. Uczniowie poprzez scenki uświadamiali znaczenie oraz korzyści płynące ze znajomości języka angielskiego.
3. Projekcja filmu o szkole brytyjskiej.
4. Nauka angielskiej wersji piosenki “Panie Janie”.
5. Udział chętnych uczniów w konkursie dotyczącym informacji przedstawionych w filmie.

Jolanta Olkowska

Prezentacja projektu edukacyjnego pt. “Sąd idzie”

Dnie 31 maja 2017r. Odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego pt. “Sąd idzie”. W skład grypy projektowej wchodzili: Jakub Jusiński, Andrzej Kordowski, Paweł Mróz, Jakub Pieczonka, Rafał Sawicki, Tomasz Sachaczyński, Wojciech Świerczewski oraz Dawid Zawieska. Opiekunem projektu był p. Andrzej Śledziewski. Chłopcy do udziału w tym przedstawieniu profilaktycznym zaprosili innych uczniów swojej klasy. Celem projektu było ukazanie negatywnych skutków uzależnień (np. od komputera) i używek (np. alkoholu, papierosów, narkotyków). Uczniowie pokazali również jak łatwo można manipulować innymi, nakłaniając ich do bójek i stosowania używek. Przedstawienie wzbudziło zainteresowanie wśród publiczności.

Magda Budziszewska (kl. III gimnazjum)
Jakub Jusiński (kl. II gimnazjum)
Jakub Pieczonka (kl. II gimnazjum)

Wybór zdjęć: Karolina Gołyś (kl. II gimnazjum)

Światowy Dzień bez Tytoniu – „Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”

Zespół Placówek Oświatowych w Czerwonce włączył się w realizację obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu – 31 maja, którego hasłem przewodnim było „Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”.

Tegoroczne cele kampanii Światowego Dnia bez Tytoniu:
1. Wspieranie państw członkowskich i społeczeństwa obywatelskiego w celu zwalczania ingerencji przemysłu tytoniowego w procesy polityczne, co z kolei prowadzi do wzmocnienia krajowych działań w zakresie kontroli tytoniu.
2. Zachęcanie do szerszego udziału społeczeństwa i partnerów w krajowych, regionalnych i globalnych działaniach na rzecz opracowania i wdrożenia strategii i planów rozwoju oraz osiągnięcia priorytetowych działań w zakresie kontroli tytoniu.
3. Pokazanie, w jaki sposób poszczególni ludzie mogą przyczynić się do trwałego, wolnego od tytoniu świata, czy to poprzez zobowiązanie się do nie podejmowania wyrobów tytoniowych, czy też zrezygnowania z tego nawyku.

W ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu przeprowadzone były pogadanki, prezentacje na godzinach wychowawczych. Uczniowie wykonali gazetki szkolne.

A. Lewaśkiewicz